[wpml_language_selector_widget]

Data och Analytics

Oavsett om du vill göra en prognos på intäkter och vinst, utveckla en rörlig budgetmodell eller implementera strategier baserade på LTV, kan våra datavetare hjälpa dig.

Data och Analytics

Låt data vägleda dig till smarta beslut

Vad du får

Våra data- och analytikerspecialister ökar lönsamheten för våra kunder. Vi analyserar prestanda-data, hjälper kunder att hitta rätt attributionslösning och bygger Customer Lifetime Value (LTV)-modeller. För att säkerställa hållbar tillväxt utvecklar vi automatiserade dashboards och rapporter som hjälper dig att fatta rätt datadrivna beslut vid rätt tidpunkt.

Hur det gynnar dig

Vi omvandlar stora datamängder till handlingsbara insikter som hjälper dig att fatta välgrundade marknadsförings- och affärsbeslut. Vi förstår att smarta beslut kräver kvalitetsinformation. Det är därför vi tillhandahåller lättillgänglig, pålitlig och aktuell data.

Varför du behöver det

Kombinationen av data, teknik och digital marknadsföring är de tre drivkrafterna som bildar en treenighet för digital tillväxt. Men att hantera alla tre områden och få dem att fungera tillsammans kan vara utmanande. Vi förenklar den processen genom att ge dig den information som behövs.

Tjänst

Measurement & Attribution

Ren och pålitlig data är grunden för performance marketing och affärsbeslut. Vi hjälper kunder att implementera tracking-lösningar och utför granskningar för att säkerställa best-in-class hygien och pålitlighet, och bygger automatiserade rapporter som ger transparens.


Tjänst

Profit Bidding Solution

Vi har utvecklat en 100 % skalbar vinstlösning för nya marknader och produkter som kan spåra vinst över alla kanaler. Vår Profit Bidding-lösning beräknar varje beställnings totala vinst för att allokera budget till kampanjer som leder till de mest lönsamma beställningarna. Den här lösningen fokuserar på vinstspårning på beställningsnivå och en dynamisk budget och budfördelning för att skapa högre lönsamhet snarare än bara intäkter från topplinjen.

European Search Awards 2022

Tjänst

Incrementality Testing

Förstår du den verkliga effekten av dina marknadsföringskampanjer? Det är svårt att helt förstå helheten och förstå alla datakällor relaterade till dina kampanjer. Hos s360 gör vi inkrementalitetstester som visar dig det verkliga värdet av dina marknadsföringsinsatser.

För att förenkla det utför vi specifika A/B-tester för att avslöja vad som fungerar och vad som inte ger dig insikter som gör att du kan fatta välgrundade beslut.


Tjänst

Customer Data Platforms

Erfarna marknadsförare kan inte bara spåra kundresor utan även länka alla datakällor, online och offline, för att bygga en komplett kundbild. Vi arbetar med kunder med att integrera 1:a och 3:e parts data och skapa skräddarsydda Customer Data Platforms (CDP) som låter dig ha full insyn i kunddata.


"Att arbeta med s360 har varit en fantastisk affärsupplevelse. Teamet är kunnigt och engagerat i att nå våra affärsmål. Med s360 har vi kunnat få otroliga och värdefulla insikter i hur våra marknadsföringskanaler i övre och lägre tratt presterar på både intäkter och vinst, och därför kan vi baserat på kund- och kanaldata fokusera våra teams ansträngningar på det vi vet skapar affärsresultat.

Vi har kunnat byta från ROAS till POAS, vilket har förbättrat vår lönsamhet avsevärt. Utöver det vet vi vilka produkter som driver försäljningen och har en unik kunskap om prispunkter per SKU, marknadspotentialen och våra konkurrenter. Jag skulle inte tveka en sekund att rekommendera s360 när som helst.”

- Michael Ravnsbæk, Head of eCommerce and digital marketing, Lomax A/S

Bransch erkännande

Data & Analytics

Kontakt

Inspireras du av att driva ett datadrivet företag? Då ska du prata med oss.

Fyll i det här formuläret för att komma i kontakt, och låt oss arbeta tillsammans för att lösa dina affärsutmaningar