[wpml_language_selector_widget]

Data & Analytics

Enten du vil prognostisere inntekter og profitt, utvikle en dynamisk budsjettmodell eller implementere strategier basert på Customer Lifetime Value, kan våre dataspesialister hjelpe deg.

Data & Analytics

La data lede deg til smarte avgjørelser

Hva du får

Data- og analysespesialistene våre øker lønnsomheten på bunnlinjen. Vi analyserer performance data, og hjelper deg med å finne den rette attribusjonsløsningen for å bygge Customer Lifetime Value (LTV) modeller. Du får automatiserte dashbord som lar deg ta riktige avgjørelser til riktig tid.

Hvordan du drar nytte av det

Få data og innsikt som er lett å fordøye. Vi forstår at smarte valg krever god informasjon. Derfor bearbeider vi store mengder med data til konkret innsikt, som hjelper deg med å ta informerte valg, og optimalisere det som allerede funker.

Hvorfor du trenger det

Kombinasjonen av data, teknologi og digital markedsføring er driverne som former den digitale treenighetfor for vekst. Men utfordringen og magien ligger i det å få de til å jobbe sammen mot ett og samme mål. Vi gjør den prosessen enklere ved å gi deg den dataen og informasjonen du trenger for å lykkes.

Service

Measurement & Attribution

Rendyrket og pålitelig data er helt fundamentalt for både performance marketing og forretningsbeslutninger. Vi hjelper kundene våre med å implementere løsninger for tracking, gjennomfører systemgranskinger som sikrer hygiene og pålitelighet, og bygger automatiserte rapporter som gjør det lett å skaffe oversikt.


Service

Profit Bidding Solution

s360 har utviklet en 100 prosent skalerbar løsning for nye markeder og produkter som kan måle profitt over alle kanaler. Vår Proft Bidding-løsning kalkulerer hver ordres totale profitt for å allokere budsjettet til kampanjene som er mest profitable.

Løsningen fokuserer på sporing av profitt på ordrenivå, og et dynamisk budsjett og budstrategi for å generere høyere lønnsomhet fremfor å kun fokusere på topplinjen.

Profit Bidding Solution utmerkelser:

European Search Awards 2022


Service

Incrementality Testing

Forstår du den faktiske effekten av markedskampanjen din? Det kan være vanskelig å forstå hele det store bildet, og alle datakildene som som er knyttet til kampanjene. I s360 gjør vi inkrementell testing som viser den sanne verdien av markedsføringstiltakene dine.

Enkelt fortalt gjør vi spesifikke A/B tester som avslører hva som funker og hva som ikke funker, for å gi deg innsikt som lar det ta informerte avgjørelser.


Service

Customer Data Platforms

Erfarne digitale virksomheter kan ikke bare måle kundereisen, men også koble sammen datakilder, både online og offline, og bygge et komplett kundebilde.

Vi jobber sammen med kundene våre med å integrere første- og tredjeparts data for å skape skreddersydde Customer Data Platforms (CDPs), som gir deg fullt innsyn til kundedata.


“Working with s360 has been a great business experience. The team is knowledgeable and committed to reaching our business goals. With s360, we have been able to get incredible and valuable insights into how our top and lower funnel marketing channels perform on both revenue and profit, thus, based on customer and channel data, we can focus our teams’ efforts on what we know create business results.

We have been able to switch from ROAS to POAS, which has improved our profitability significantly. In addition to that, we know which products drive sales and have a unique knowledge of price points per SKU, the market potential and our competitors. I would not hesitate for a second to recommend s360 at any time.”

- Michael Ravnsbæk, Head of Ecommerce and digital marketing, Lomax A/S

Bransje anerkjennelse

Data & Analytics

Kontakt oss

Ta gjerne kontakt med oss

Fyll ut skjemaet og la oss ta en prat om hvordan vi sammen kan løse dine utfordringer.