Wednesday 08.12.21 • 10:00-11:30
Insight Session

s360 Insight Session: How BAUHAUS won European Best Use of Data by using Topic Clustering, Python & Trend data

Watch the webinar on demand

At s360, we have vast experience creating and implementing topic clusters and have won several awards for our work, including the prestigious “Best SEO case” at the European Search Awards and “Best Use Of Data” for large companies.

I denne s360 Insight Session tar Stefan og Nikolaj oss gjennom strategier for Topic Clustering. Ved å vise strategien bak hvordan topic clusters kan hjelpe deg med å skape verdi med top-funnel content, får du inspirasjon og innsikt i hvorfor du bør bruke en lignende strategi for din bedrift.

Grunnlaget er strategien for Topic Clustering som ble brukt av Bauhaus, hvilket resulterte i +600% vekst innenfor inspirerende innhold. En case som vant European Search Awards, Best use of data. Stefan vil ta oss gjennom det som ble gjort i denne casen, og hvorfor Topic Clustering er en så effektiv strategi.

1.0 s360 Approach

1.1 Topic Clustering and how clusters can make you win

2.0 BAUHAUS

2.1 The BAUHAUS SEO & Content marketing strategy

2.2 Integrating Google Trend Data in Content Planning

2.3 Growing 600% within inspirational content

3.0 Data Driven SEO Strategy