Fremhevet innsikt

Facebook og iOS14 – verifiser domenet ditt nå!

Annonserer du på Facebook? Da bør du verifisere domenet ditt! I romjulen sendte vi ut mail til alle våre kunder, vedrørende relativt store endringer på Facebooks annonseplattform. Les mer om bakgrunnen til dette under, hva endringene innebærer og hva du bør gjøre nå.

Dette er de 5 viktigste tingene du bør gjøre for å møte iOS endringene.

Denne artikkelen er fra januar 2021, i tillegg er den oppdatert enkelte steder i april/mai 2021.

1. Verifisering av domener

Dette er ikke helt nytt, men blir ikke alltid gjort på FB, i motsetning til feks YouTube, hvor dette har vært normalen i lang tid. Se denne videoen fra Facebook om hvordan du verifiserer. Dette gjelder spesielt for deg som kjører konverteringsannonser og retargeting på Facebook.

2. Sett opp en Business manager

Det meste av endringer og innstillinger gjøres i Business manager. Har du ikke egen business manager så er det på høy tid å sette opp dette. Få byrået ditt eller andre til å hjelpe deg, eller gjør det selv. Derfra vil du kunne verifisere domenet ditt, og gi byrået ditt tilgang til å annonsere på vegne av din merkevare, i tillegg til å ta eierskap til Facebooksidene, Instagramprofilene og pixlene dine bl.a. Se Facebooks guide for hvordan du oppretter en Business Manager.

3. Full gjennomgang av konverteringseventer

Vi har i dag hatt stor frihet til å velge tilnærmet så mange eventer vi vil per domene (eks: kjøp, legg i handlekurv osv). Her blir det restriksjoner, slik at vi må klare oss med 8 konverteringseventer per domene fremover. Facebook justerer antallet selv, og velger da de mest brukte på ditt domene, som du står fritt til å endre, innenfor rammen på 8.

4. Gjennomgang og endring av automatiserte regler

Det vil bli endringer i attribusjonsvinduene til Facebook (blant annet fra 28 til 7 dager). Dette medfører at en del automatiserte regler som er satt opp, må endres.

5. Kontakt byrået ditt eller les deg opp

Digitalbyråer vil ha/bør ha svar på de fleste spørsmålene dine rundt endringer hos Facebook, men ting vil endres gradvis, så det som er riktig nå i starten, kan måtte endres senere.

Lengst ned i artikkelen finner du en oppdatering på situasjonen nå som iOS 14.5 er live. 

Hvorfor må du gjøre tiltak på Facebook nå?

Apple gjør endringer i forhold til hvordan plattformer som Facebook kan motta og bruke konverteringsinformasjon med iOS 14 oppdateringen. En eller annen gang i løpet av Q1 2021 (april/mai 2021 ble fasit) vil Apple kreve at Facebook viser en personvernmelding, som gir bruker et aktivt valg i å godta eller ikke godta en del innsamling av personlig informasjon.

Facebook og iOS14

Facebooks annonsesystem er tuftet på mye innsikt. Ting endrer seg når de etterhvert nå får tilgang på mindre informasjon. Dette vil føre til dårligere dynamikk, mindre innsikt og dårligere/dyrere resultater. Iallfall dersom man sitter stille i båten. Men man kan forberede seg på dette og gjøre tiltak, som vil minimere de fremtidige konsekvensene for seg og sine annonserings resultater.

Apple dominerer mobil-Norge

61% bruker iOS på telefonen, mot 38% Android i Norge. Det er ganske likt USA, men langt over snittet ellers i Europa, og i verden for øvrig. (Sverige ligger på ca 55%, og UK ligger på 51% adopsjon av iOS.)

Det betyr at for en Facebookannonsør i Norge, så vil det være svært viktig å vite hva Apple velger å gjøre overfor plattformene som samler inn persondata.

Facebook og iOS 14 apple dominerer i Norge

Det vi i s360 fokuserer på, er hvordan våre kunder kommer best ut av det og hva som må gjøres, ut fra det vi vet i dag. Vi skal fortsatt ha fokus på sluttresultatet. Facebook, som en del av er kun et verktøy for å oppnå gode resultater.

Norge er som nevnt et land med en høy penetrasjon i markedet av iOS enheter, så her blir det ekstra viktig å følge med i timen. Nordmenn bruker Mac, iPad, Safari, iPhone mer enn de fleste andre land.

Vi har også en ekstremt høy andel mennesker som bruker Facebook, Google, og Snapchat. Og de bruker disse plattformene i all hovedsak fra sin mobile enhet.

Alle annonsører vil med tiden merke Apples endringer, ikke bare Facebook og Instagram-annonsører. Men vi tar for oss Facebook i denne artikkelen. Alfabet og Google vil møte egne utfordringer, og gjør sine tiltak, det samme vil Snapchat og LinkedIn. Men med Facebooks ekstreme segmenteringsmuligheter og persondata-«lager», vil endringene oppleves størst der.

Hva skjer med Facebook? Og hva gjør du i Business Manager?

Først og fremst, ta kontakt med rådgiveren din, byrået ditt eller markedsavdelingen. Endringene er allerede i gang. Det haster å få satt seg inn i endringene og hva det vil bety for deg og din bedrift.
Dersom du har en Facebook annonsekonto, så har du kanskje sett disse advarslene:

AEM er en viktig del av Facebooksstrategi for å møte iOS utfordringene

Antall advarsler og pop-ups på Facebook bør indikere at endringene er store.

Apple krever at Facebook viser en personvernmelding til iOS14-brukere, som gir bruker et aktivt valg i å godta eller ikke godta en del innsamling av personopplysninger. Apple kaller sitt system Private Click Measurement (PCM).

Dette er laget uten at Facebook har fått vært med på prosessen. Facebook har allikevel satt store ressurser i sving, for å møte dette og implementerer noe de kaller Aggregated Event Measurement (AEM). Dette er en større endring hos Facebook som vil «kjennes på kroppen» hos de aller fleste annonsører. Tiltakene du kan gjøre nå vil i stor grad demme opp for ulempene, men absolutt ikke 100%.

Facebook endrer på en god del fundamentale ting som antall konvertingseventer man kan ha tilknyttet et domene, attribusjonsvinduer og antall live-kampanjer per konto, for å nevne noe. Dette med attribusjonsvindu er særs viktig i forhold til muligheten til å spore salg og konverteringer fra Facebook. Det vil si at man kan oppleve at salget holder seg tilnærmet uendret, men Facebook vil få mindre “kred” for salgene.

Dette virker tilsynelatende verst og mest inngripende for de annonsører som lever av å annonsere appene sine, og for større multinasjonale selskaper med mange domener/sub-domener. Det er et eget kapittel. Vi tar her for oss “web events” annonsørene. De som annonserer for bedriften sin på Facebook via en nettside.

Du bør nå som eier av en bedrift, sørge for at dere eier deres egen data og sikre tilganger til Facebooksider, Instagramkontoer, domener og pixler. Dette gjør du enklest via Facebook Business Manager. Derfra kan du gi tilganger til ansatte og byråer, slik at man ikke behøver å stoppe annonseringen. Eller kontakt byrået du stoler på og la de hjelpe deg. Vi i s360 har gjort dette for en mengde av våre kunder allerede.

Innvirkning på personlige annonser

Apples foreslåtte endringer vil begrense annonsørers evne til effektivt å nå, forstå og engasjere mennesker på mobile enheter og på nettet. De vil påvirke muligheten til å forstå resultatene, kontrollere hvem som ser annonsene og gjøre gode beslutninger knyttet til annonseringsbudsjetter.

Ettersom disse endringene trer i kraft over tid, kan det hende du ser en samlet reduksjon i annonseresultater, personalisering og en økning i kostnad per handling. I tillegg til at tall vil kunne vises med forsinkelse (1-3 dager) i annonsesystemet. Endrede priser på CPA (Cost per action) i Facebook vil allikevel ikke være synonymt med endret pris på sluttresultat. Så alt trenger ikke være «helmørkt». Selv om det forventes at det vil bli færre konverteringer og høyere pris også reelt sett, da publikums og datagrunnlaget blir dårligere.

Muligheten til å rapportere på konverteringer vil også bli vesentlig dårligere fra Facebooks side, men dette kan veies opp for ved å ta i bruk andre rapporteringsmuligheter direkte tilknyttet nettsiden. F.eks Google Analytics og en god UTM-struktur.

Spesielt vil iOS endringene begrense din evne til å:

  • Levere effektive annonser til folk basert på deres engasjement med virksomheten din
  • Måle og rapportere konverteringer på Facebook og Instagram
  • Sørge for at annonsene dine blir levert til de mest relevante målgruppene med riktig frekvens (f.eks blir muligheten til å ekskludere grupper dårligere)
  • Rapportering av app-installasjoner til folk som bruker iOS 14 og nyere
  • Forutsi og optimalisere kost per handling (CPA) over tid, og fordele budsjettene effektivt

Hva gjør vi som byrå for å møte dette?

For de av dere som ikke har begynt å ta tak i dette, så er tiden kommet. Apple har ikke sluppet endringen ennå, men den kommer veldig snart (oppdatering – er kommet i mai 2021). AEM er allerede i gang med å rulles ut hos Facebook. Vi

Fagavdelingene våre (Performance og R&D), sammen med ledelsen, begynte i desember å informere og briefe våre client managere om endringer i daglige rutiner og oppsett, som sikrer fortsatt effektiv markedsføring. Vi sendte også ut det vi hadde av info til våre kunder, via nyhetsbrev.

Vi jobber kontinuerlig med våre kunders kontoer og gjør “tech-analyse” for å avdekke hva som kan optimaliseres for at vi kan være mest mulig sikker i valgene vi gjør på sosiale flater.

Endrede resultater for de aller fleste Facebookannonsører

Alle disse tiltakene og endringene vil medføre endrede resultater for nær sagt alle annonsører, uansett hva man foretar seg, iallfall på rapporteringsnivå, også de som ikke kjører konvertering. Videokampanjer, og brand awareness vil vises for et mindre relevant publikum, og dermed vil også disse resultatene affekteres av oppdateringen. De som angriper dette raskt og effektivt, vil kunne dra store fordeler fra det. Tidlig læring og endring av rutiner må på plass.

Facebooks annonseløsninger vil fortsette å være kongen av segmentering, men som for alle andre plattformer vil det komme endringer, og en del elementer må bygges om og endres permanent. Vi er sikre på at Facebook vil bruke tiden fremover relativt fornuftig, og bygge nye muligheter for annonsører. Gjør du ingenting, kan det bli vanskeligere å kjøre effektive kampanjer på plattformen, samtidig å vite om kampanjene gir ønskede resultater.

4 oppdateringer i april og mai 2021 etter “lansering” av iOS 14.5 og Facebooks svar på dette

Ta kontakt med din rådgiver så snart som mulig, for å gå igjennom hva som må endres. Slik sikrer vi at 2021 vil gi gode resultater.

1. Endringer i appannonsering

I mai 2018 introduserte Apple et konsept kalt ‘SKAdNetwork’ API. En av hovedårsakene til at de kom opp med dette konseptet var å øke personvernet til brukere som installerte mobilapper. I alle fall er det det de sier uttad.

I 2021, er ikke SKAdNetwork API lenger bare et konsept. Det er en realitet som vil påvirke måten Facebook-annonser benyttes på.

Fremover vil SKAdNetwork API brukes av Facebook for appannonsering på alle iOS 14-enheter, og dette vil enten begrense, samle eller forsinke all apphendelsesdata.

For eksempel, når det gjelder kampanjeadministrasjon, vil hendelsesdata være begrenset til maksimalt ni kampanjer og fem annonsesett per kampanje for hver Facebook Ads-konto. Videre vil “lift”-undersøkelser være utilgjengelig for appinstallasjon og apphendelseskampanjer for iOS 14.

Og sist men ikke minst, rapportering av hendelser blir forsinket i opptil tre dager etter at en app er installert.

Endringer i mobilannonser

SKAdNetwork API er, som tidligere nevnt, ikke den eneste nye fra Apple som vil påvirke annonsører. Apple har også opprettet PCM (Private Click Measurement) -protokollen for attribusjon på nettet. Denne protokollen vil sterkt bidra til å begrense data som bedrifter og plattformer har tilgang til. For å forstå PCM så kan man:

Anta at en iOS 14-bruker ser en annonse på Instagram og blir ført til en nettleser for å fullføre et kjøp. Nå, på grunn av PCM, vil denne hendelsen gå tapt og ikke tilskrives riktig.

Å spore brukere som har en annen geografisk plassering vil også være en utfordring. Hvis for eksempel en bruker i USA får vist en annonse fra et norsk selskap, men deretter blir omdirigert til den lokale versjonen av nettstedet basert på hvor de befinner seg, vil ikke kjøpet bli sporet riktig.

For å møte dette har Facebook kommet med AEM eller Aggregated Event Management-verktøyet for å motvirke dette problemet. Dette verktøyet vil hjelpe til med riktigere tildeling av salg hvis en hendelse som ligner på de som er nevnt ovenfor inntreffer, men også her som tidligere nevnt med dårligere datagrunnlag enn tidligere.

Optimalisering og målretting

Med iOS 14.5 vil det være en åtte piksler hendelsesbegrensning per domene for optimalisering. Dette betyr at en annonsør bare kan bruke maksimalt åtte konverteringshendelser per domene for optimalisering.

Så hvis du er annonsør, må du prioritere de åtte hendelsene/eventene som er viktigst for deg. En ting å merke seg her er at de åtte begivenhetene bare begrenser antall hendelser du kan optimalisere mot (objectives). Du kan imidlertid fremdeles spore flere hendelser for rapportering og publikumsoppretting. Breakdowns i annonserapporteringen  for offsite conversions vil forsvinne. Det vil si at du ikke lenger kan se alder, kjønn osv på hvem som konverterte på nettsiden din i Facebook Ads manager.

Kort sagt, den nye iOS-oppdateringen kan hindre optimalisering, spesielt hvis det ikke er nok datapunkter. Dette er sannsynligvis ikke veldig gode nyheter for mindre annonsører som ikke har mange datapunkter sammenlignet med de store aktørene (f.eks. kundelister og conversion API). Når flere og flere oppdaterer operativsystemet til iOS 14.5, vil størrelsen på målrettede målgrupper også krympe over tid.

Måling

Det nye standardattribusjonsvinduet vil gjøre måling litt komplisert, da det vil bidra til underrapportering på organiske, så vel som betalte kanaler. Du bør også forvente en økning i privat sosial trafikk. ( Dette er det når folk deler innhold privat på sosiale medier, noe som gjør det vanskeligere å spore. Denne trafikken har alltid vært der, men den nye iOS-oppdateringen kan bidra til økningen, fordi man ikke har all data tilgjengelig.)

Når det gjelder data om annonserapportering, vil det være en forsinkelse på tre dager på datavisningen for dataene som kommer fra iOS 14.5-brukere. Dette er på grunn av Apples PCM-protokoll (Private Click Measurement). Som forklart ovenfor kan PCM begrense og forsinke datatilgang.

Begrensede data kan gjøre annonsevisning litt ubeleilig for annonsører. For eksempel vil klienter bare kunne se noen få rapporterte konverteringer, og dessverre vil som nevnt breakdowns for konverteringsevents utenfor Facebook (offsite conversions) forsvinne.

Dersom du lurer på mer eller ønsker hjelp så kontakt oss ved å bruke skjemaet under.

Kontakt oss

Du er alltid velkommen til å kontakte oss for en uforpliktende prat

Skriv inn et gyldig navn
Skriv inn en gyldig e-post
Indtast et gyldigt telefonnummer
Skriv inn en gyldig bedrift
Skriv inn en gyldig melding

Yes, I give my consent to send this message.

Verificer venligst recaptcha

s360 is committed to protecting and respecting your privacy, and we’ll only use your personal information to administer your account and to provide the products and services you requested from us. Let us know that we have your permission to contact you and store your data. By clicking submit above, you consent to allow s360 to store and process the personal information submitted above to provide you with the content requested.

When you contact us through this form, your data will automatically be stored in our CRM system and you will receive our newsletter. You consent to receive news, offers, information about products and services, invitations to events, etc., from s360 within our service areas when you sign up. You can unsubscribe from these communications at any time. For more information on how to unsubscribe, our privacy practices, and how we are committed to protecting and respecting your privacy, please review our Privacy Policy.

Takk! Vi har mottatt henvendelsen din og kommer snart tilbake.