[wpml_language_selector_widget]

s360 & Skitt Fiske: 252% høyere ROAS med Snapchat som del av multikanalstrategi

Med en multikanalstrategi så s360 og Skitt Fiske svært gode resultater og avkasting sammenlignet med andre kanaler.

Utfordringen

Hvordan opprettholde den gode trenden?

I 2021 omsatte Skitt Fiske for over 160 millioner, som gjør de til Nordens ledende e-handelsselskap innenfor jakt-, fisk og friluftsliv. En del av suksessen kommer av at de leverer kjente merkevarer til lavere priser, med et konstant fokus på kostnader og effektivitet.

Skitt Fiske hadde en fantastisk oppsving under pandemien, hvor mange av oss søkte nye opplevelser ute i naturen. Men når både annonsering på nett blir dyrere, og kjøpekraften i markedet er på vei ned i en turbulent tid, sier det seg selv at terrenget innen e-handel er vanskeligere å navigere enn tidligere.

Så hvordan kunne s360 hjelpe Skitt Fiske med å beholde posisjonen som markedsledende på jakt og fiske også etter de svært gode tidene?

Kunde

Skitt Fiske

Industri

Nettbutikk

64
%
lavere CPM sammenlignet med andre plattformer
75
%
lavere CPA sammenlignet med andre plattformer
252
%
høyere ROAS sammenlignet med andre plattformer

Løsningen

Nytenkende og smartere med en multikanalstrategi

Svaret viste seg å ligge i en multikanalstrategi. En multikanalstrategi gir oss muligheten til å se hvordan kanalene både samarbeider og påvirker hverandre, og så gjøre justeringer. I s360 sitter vi på bred erfaring innen markedsføring for e-commerce fra en rekke forskjellige markeder, og vår innsikt viser at dersom vi sprer markedsføringstiltakene våre over flere kanaler, kan vi nå flere interesserte kunder.

Med en mer holistisk tilnærming til de forskjellige kanalene kan vi også i langt større grad fordele og redusere risikoen når en kanal leverer under forventet, og vi kan smi mens jernet er varmt på kanalene som virkelig funker. Ved å justere markedsføringstiltakene basert på hvordan de presterer, kan vi kjøpe kostnadseffektive annonser og oppnå større rekkevidde blant potensielle kunder.

Når vi tillegg vet at Snapchat har en helt unik posisjon i Norge, ligger alt til rette for noen spennende muligheter. Snapchat når nemlig ut til en stor del av befolkningen i Norge. Mens vi kan regne med å nå ut til omtrent 70% av befolkningen i Norge, når Snapchat en noe lavere andel i våre naboland Danmark, Sverige og Finland, med henholdsvis 50%, 46% og 29%.

Vi vet også at brukere av Snapchat gjerne er i en annen sinnsstemning sammenlignet med en del andre kanaler. 95% av brukerne til Snapchat forteller for eksempel at kanalen hjelper de med å holde kontakt med venner og familie. Det er med på å gjøre humøret bedre, og er en av årsakene til at Snapchat regnes som den “lykkeligste plattformen”. Og å nå kundene i den riktige sinnsstemningen kan være viktig for effektiv markedsføring.

Vi opererer i et marked med hard konkurranse og økende annonsepriser. s360 hjalp oss med å sammensette en mer kostnadseffektiv mediemix ved å inkludere Snapchat, som resulterte i en betydelig økning i avkastningen på investeringene. Tallene taler for seg selv, og å implementere en multikanalstrategi for Paid Social har uten tvil vært den riktige og fremtidsrettede tilnærmingen for oss.

Per Anders Tveit, Markedssjef i Skitt Fiske

Resultatet

Skitt Fiske satset på Snapchat

Nettsiden til Skitt Fiske er svært godt tilpasset mobil, som gjør kundereisen fra Snapchat til nettbutikken enklere. Det gjør igjen at annonsene enklere oppnår det de skal. Med en kunde som liker å utfordre markedet, hele tiden vil prøve nye løsninger og er flinke til å lage materiell, er det gode muligheter for å treffe spikeren på hodet. Det var akkurat det som skjedde i dette tilfellet.

Ved å lage kanaltilpasset materiell og med fokus på å utnytte Snapchats verktøy, som produktkatalog og dynamiske annonser, så vi store utslag på resultatene sammenlignet med andre kanaler.

Blant annet så vi at kampanjene på Snapchat ga en reduksjon i CPM (kostnad per 1000 visninger) på 64%. Enda større var forskjellen på CPA (kostnad per salg), hvor vi så en reduksjon på 75%.

Med en multikanalstrategi kunne s360 reallokere budsjett til Snapchat, hvor de investerte annonseutgiftene ga mer tilbake. Tallene fra Snapchat viste en langt høyere ROAS (avkastning per krone), hvor økningen var på hele 252% sammenlignet med de andre kanalene.

Snapchat er en kanal med et stort potensiale i Norge. Med en stadig bedre kundereise vil kanalen bli et bedre og bedre alternativ for annonsører som ønsker å nå potensielle kunder i riktig humør. For aktører som våger å satse på Snapchat, kan kanalen gi svært god effekt på markedsføringstiltakene som legges inn.

Kunden

Skitt Fiske

Skitt Fiske er en norsk nettbutikk som selger fiskeutstyr og andre relaterte produkter til gunstige priser. De fokuserer på utvalgte kjente merkevarer fra velrenommerte leverandører og tilbyr et bredt utvalg med over 50.000 varelinjer, 500 varemerker og over 170 leverandører.

Kontakt i s360:

Jacob Johansen, Head of Client Strategy

[email protected]

Martine Huth, Senior Specialist, Paid Social

[email protected]

UTFORSK

Andre caser

Vi er privilegerte som får jobbe med innovative kunder og er stolte over at våre delte resultater får internasjonal anerkjennelse.

Nyhetsbrev

Ikke gå glipp av noe

Meld deg på s360s månedlige nyhetsbrev for å få verdifull og praktisk innsikt, bransjenyheter innen digital markedsføring, teknologi og data.
Woman in armchair