[wpml_language_selector_widget]

Hva koster SEO i 2024?

Har du behov for hjelp med din SEO strategi, men er usikker på hva det koster å lykkes? Ikke minst, er det verdt investeringen? La oss se nærmere på SEO-priser, og alt du burde tenke på for å finne et SEO-byrå.
april 9, 2024
Est. 1 minute

Først, la oss se på noe av det grunnleggende som gjør at søkemotoroptimalisering, eller SEO gir resultater. I følge Brightedge står organisk trafikk fra søkemotorer som Google for rundt 53% av all trafikk globalt til alle nettsteder. Over 92% av all nettrafikk kommer fra et Google søk, Google Images eller Google Maps. Når man samtidig vet under 1% av søkere på Google klikker på et resultat på side 2, og 68% av all digitale opplevelser starter med et søk, så tilsier det at SEO bør være en viktig del av din digital markedsføring for å nå dine potensielle kunder.

La oss starte med verdien av søkemotoroptimalisering

I det du skriver inn et søk i Google vet vi at du i rundt 75% av alle søkene dine stopper på side 1 av søkeresultatet (SERP). Med andre ord vil de færreste i det hele tatt se nettstedet ditt om du rangerer på side 2.

For å videre understreke viktigheten av å være synlig på førstesiden av Google, har side 1 en CTR, eller klikkfrekvens, på 71 %. Side 2 og 3 har til sammen 6% CTR.

Selv om vi vet at organisk trafikk er viktig, vil det i de fleste tilfeller også være nødvendig å betale Google for noe av trafikken. Konkurransesituasjonen og faktumet at søkemotoroptimalisering tar tid, spiller ofte inn. Dessuten vil god SEO faktisk i mange tilfeller føre til en bedre klikkpris på betalt søk. Derfor er det viktig at du har en samarbeidspartner som hjelper deg å balansere bruken av betalt og organisk trafikk.  

Så mens SEO kan være tidkrevende arbeid, kan og må  noe av denne trafikken hentes inn fra betalt annonsering. Et godt SEO-byrå forstår dine forretningsmål og styrer organisk og betalt trafikk mot felles KPIer, og gjør det uten skjulte kostnader.

Les mer om: SEM og SEO! Hva er forskjellen?

Så, hva er prisen for god SEO?

Nå som du vet litt mer om verdien av søkemotoroptimalisering, hva kan du da forvente av kostnad? Det enkle svaret er; det kommer an på! Men kort fortalt kan kostnaden ligge et sted mellom 5.000 kroner og 100.000 kroner per måned. Da lurer du kanskje på hva som bestemmer hvor mye du trenger å investere? La oss gå gjennom noen av faktorene som påvirker kostnaden.

Først, hvem er du?

Nettsiden du ønsker å optimalisere er den kanskje viktigste faktoren. Har du et lite lokalt nettsted som promoterer tjenester eller varer til nærområdet ditt, trenger du nødvendigvis mindre hjelp enn en netthandel som opererer i flere land og markeder. Kanskje ikke overraskende!

Hvor mye du må betale er altså avhengig av antallet sider nettstedet ditt har, hva slags produkt(er) du selger, eller om nettstedet ditt inneholder kun informasjon eller har et avansert kassesystem. Om du er internasjonal, nasjonal eller lokal aktør påvirker også kostnaden. Jo mer som må optimaliseres (sider, produkter, kategorier, språk), til jo flere mennesker, jo mer koster SEO.

Andre, hvem vil du jobbe med?

Når det gjelder å velge en partner og finne noen som kan hjelpe deg med implementering av søkemotoroptimaliseringsstrategier, er det noen faktorer du bør vurdere.

Erfaring og kompetanse

SEO er et fagfelt med få klare, entydige svar. I et samarbeid med en SEO spesialist vil du sannsynligvis høre "det kommer an på" mer enn en gang. Og hvor god SEO spesialisten du samarbeider med er, kommer an på kompetanse og erfaringen byrået og spesialisten bringer til bordet. Byråer og spesialister som har jobbet med SEO på tvers av ulike bransjer, og over lengre tid, vil nødvendigvis ha mer kompetanse og erfaring. Og lengre erfaring og høyere kompetanse vil nødvendigvis kreve en høyere pris. 

Dette kan du vurdere opp mot kompleksiteten på nettstedet ditt i forrige punkt. Har du en kompleks nettside kreves en mer seniorkompetanse. En seniorspesialist kan også ofte være mer effektiv enn en juniorspesialist som gjør at du kan få mye verdi ut av nettsiden på kortere tid.

Her kan det også være lurt å vurdere erfaringen til selve byrået. En juniorspesialist i et erfarent byrå har sannsynligvis mange gode prosesser og annen fagkunnskap å lene seg på enn en spesialist i et mer uerfaren byrå - eller et byrå med kompetanse på andre områder.

Ønsker du å få klarhet i byråets kompetanse uten selv å kunne vurdere dybden av deres SEO-kunnskap, kan det blant annet være lurt å forhøre seg om prosesser og erfaring fra lignende kunder. Om de har klare prosesser og en god struktur kan det være verdt å betale en høyere pris.

Valg av strategi

Ulike byråer innen digital markedsføring vil ha ulik tilnærming, og det er helt greit. Men enkelte ting bør du være oppmerksom på. Det er et stort spekteret av: 

 • ulike typer SEO-tjenester man kan gjøre 
 • ambisjonsnivå hos deg som kunde 
 • potensial og konkurranse 
 • osv. 

Dette kan gjøre det vanskelig for et SEO-byrå å estimere kostnader uten å vite mer om bedriften din og din digitale synlighet. Samtidig vil et et byrå med erfaring raskt kunne avdekke mengden jobb som vil kreves, og kunne gi deg et korrekt estimat.

Jevnlig optimalisering og analyse

I s360 har vi samarbeid som spenner fra 10.000 kroner per måned til mer enn 100 000 kroner per måned – prisen avhenger av nivået på søkemotoroptimaliseringstjenestene vi leverer til ulike bedrifter. Alle samarbeid med våre kunder er basert på en lignende struktur, men erfaring forteller oss at det ikke finnes noen one size fits all. 

Konkurransesituasjonen, søkevolum, budsjett, dagens synlighet og potensialet til din nettside bestemmer hvordan vi best løser oppgaven for deg. Det viktigste er selvfølgelig at du ser resultater av investeringen din.

Vi sikrer hele tiden, i samråd med kunde, at vi er på rett vei. Gir SEO-jobben vi gjør avkastning? Kan investeringen regnes hjem? Får vi bare trafikk eller får vi økt konvertering i et eller flere ledd? Samspillet mellom SEO og en godt optimalisert salgsmaskin på nettside er viktig. Gode resultater av søkemotoroptimalisering uten en fornuftig KPI eller et mål, er i beste fall flaks.

Samarbeid med andre fagenheter

En annen viktig faktor for din SEO pris er en ikke-direkte kostnad, men like fullt viktig å være klar over. Søkemotoroptimalisering krever samarbeid med andre fagfelt for å oppnå resultater. Vi har nevnt betalt søk tidligere, men SEO samarbeider også med utviklerne og innholdsprodusentene dine. 

Dette kan i praksis bety at utviklerne dine vil få oppgaver om å løse utfordringer knyttet til SEO. Her kan vi tenkte oss tekniske hindre eller annen optimalisering, mens innholdsprodusentene dine kan måtte hjelpe med både produksjon, publisering og optimalisering av innhold på nettstedet ditt. Noen byråer kan være behjelpelige med både utviklere og innholdsprodusenter i tillegg til SEO spesialister - og dette påvirker så klart hvor mye du betaler. En fordel vil nødvendigvis være at byråer som tilbyr et bredt spekter av tjenester også har gode rutiner og prosesser du som kunde vil nyte godt av.

En advarsel, white hat SEO vs black hat SEO

Innad i SEO-miljøet finner man begrepene white hat SEO og black hat SEO - inspirert fra hattene til heltene vs skurkene i westernfilmer. Som du kanskje skjønner finnes det altså et skille på hva som er aksepterte SEO-tjenester og tjenester man burde unngå. Søkemotorer som Google har gitt oss noen retningslinjer på hva som er OK og ikke OK - og black hat SEO utnytter gjerne disse ikke OK taktikkene til å skaffe seg en fordel. 

Dette kan inkludere å kjøpe lenker fra såkalte lenkefarmer, taktisk skjule eller kopiere innhold fra Google, eller overdreven bruk av søkeord. Dette er tjenester hvor man kan oppleve en enorm vekst - og som derfor gjerne virker forlokkende i en innsalgsprosess, men det er i beste fall på kort sikt man ser disse resultatene og i verste fall fører det til utestengelse fra Googles indeks. Forhør deg gjerne om byråets tanker rundt disse taktikkene - et redelig byrå bør ha definerte retningslinjer.

Hvor bør jeg starte?

En god samarbeidspartner vil starte med en form for status quo analyse. Disse kan ha mange forskjellige navn, on page og off page analyse, teknisk analyse, innholdsanalyse, søkeordsanalyse osv. I sin essens er man ute etter å fange opp hva potensialet for nettsiden din er, og hva potensialet i markedet er. Hvor mange potensielle kunder har du i organisk søk, og er siden bygget for å kunne nå disse kundene.

SEO er en løpende strategi

Disse status quo analysene vil være grunnlaget for videre taktisk SEO arbeid. Kanskje har du en side som har flere tekniske utfordringer, eller kanskje du har en side som mangler sider som svarer på det potensielle kunder søker på. Dette vil være grunnlaget for videre arbeid.
Vi ser at de fleste av våre kunder får mest verdi igjen for en løpende SEO retainer. Denne vil tilpasses nødvendige tiltak, sesong for bedriften din og andre faktorer vi avdekker i begynnelsen av samarbeidet. En løpende SEO retainer legger også til rette for en mer langsiktig strategi, som fra erfaring er det som lønner seg over tid.

Noen ganger kan det være nødvendig for bedrifter å hente inn hjelp til enkeltprosjekter - dette kan være ved migrering, du kan lese mer om våre tips til migrering her (engelsk side), eller inngang i nye markeder for eksempel.

Eksempel på SEO-tjenester som viser status quo

Som nevnt så finnes det flere veier til Rom, men dette er analysene vi i s360 normalt starter et SEO samarbeid med:

Søkeordsanalyse (Keyword Analysis & Content Mapping)

Denne analysen måler potensialet i markedet til bedriften din, samt hvor synlig nettsiden din er i det markedet.

Hensikt
 • Søkevolumer på ulike søkeord (relevante)
 • Konkurranse på ulike søkeord
 • Skape konkrete SEO tiltak for bedre synlighet på prioriterte søkeord
 • Hvordan fungerer innholdet på nettstedet med tanke på rangering i Google?
Mål
 • Skape synlighet på prioriterte søkeord med nytt innhold
 • Skape tiltak med nytt innhold (og forbedring av publisert innhold)
 • Økt trafikk og forbedret konvertering (salg, leads osv.)
 • Skape innsikt hos kunde så de kan kjøpe og bruke mer tjenester
Metode
 • Finne nye søkeord, kartlegge søkevolumer kring søkeord og sjekke konkurranse
 • Skape forslag på nye sider (tema, fokus og oppsett) og forbedring av publisert
 • Skape konkrete tiltak for nye nettsider og forbedring av publiserte nettsider

Teknisk analyse (Technical Analysis)

Hvordan fungerer nettstedet ut ifra et teknisk søk perspektiv?

Hensikt
 • Finne feil i oppsett av sider og på sider som ikke Google finner
 • Finne feil i lenker, sider som er fjernet, dupliserte titler, overskrifter, innhold
 • Skape konkrete tiltak for å fikse feil
Mål
 • Forbedre teknisk ytelse på publisert innhold (etter tiltak)
 • Forbedre synlighet gjennom bra oppsett
 • Økt trafikk og forbedret konvertering (salg, leads osv.)
 • Skape innsikt hos kunde så de kan kjøpe mer tjenester
Metode
 • Sjekke nettsider med en skanning av alle URLer (crawl)
 • Sjekke titler, overskrifter (h1-h4), descriptions etter duplikat og lengde
 • Sjekke tekniske feil (døde lenker, 404er og andre tekniske feilmeldinger)
 • Skape konkrete tiltak på hvordan fikse disse tekniske feilene

Disse to rapportene sier noe om hvor du er og hvor du bør gå videre, for å vokse. Utifra denne vil vi enes om mål og budsjett videre. Dette gir oss et grunnlag for å finne riktig vei for deg og bedriften din.

Hvordan setter vi en SEO-pris i 2024?

Dessverre finnes det ingen bransjestandard for gjennomsnittlige SEO-priser. Dette betyr at ethvert SEO-byrå kan hevde at de gjør god SEO, og sette de prisene de ønsker. Byrden blir til slutt overlatt til deg å bestemme hva som er en rimelig SEO-pris, spesielt hvis det løpende belastes for månedlige SEO-tjenester. Som med alt annet innkjøp er det derfor viktig å forstå hva du betaler for, og ikke minst ha gode avklaringer på hva som kan forventes av leveranser. Et byrå som kan søkemotoroptimalisering vil levere tydelige analyser og gjennomtenkte løsningsforslag.

På den måten kan du konkludere med om det er verdt investeringen basert på avkastningen som forventes. Du må vite ca. hva en konvertering er verdt. Avgjørelsen din bør være basert på den samlede langsiktige verdien av SEO-tjenestene som er inkludert (kort sagt hva den organiske trafikken gjør for din bedrift). Det enorme mangfoldet av muligheter som SEO gir, gjør det viktig å vite hvordan du priser SEO.

Hvilke SEO-prismodeller finnes i markedet?

Som nevnt, avhengig av SEO-tjenestene du velger, omfanget av prosjektet og byrået du jobber med, kan du forvente å betale alt fra 5.000 for et prosjekt til over 1.000.000 per år for SEO-tjenester. Når det gjelder å sette SEO-priser, følger de fleste byråer en av disse modellene:

Månedlig retainer (priser fra 5.000 – 100.000 per måned)

Med månedlig retainer avhenger beløpet av størrelsen på virksomheten og omfanget av tjenester levert av byrået. I den nedre enden av dette spekteret er små SEO-byråer som tilbyr et begrenset utvalg av tjenester. I det øvre området er det bedrifter med større behov som jobber med fullservice SEO-byråer og performance-byråer. De fleste virksomheter betaler mellom 5.000 og 100.000 for en månedlig SEO-retainer. Dette er normalt en god prismodell for både leverandør og kunde å jobbe med over tid.

Prosjektbasert ( 5.000 – 300.000 per måned)

Det finnes en mengde type prosjekter, prisene varierer ofte fra 6 000 (enkel teknisk prosjekt) – 300 000 (avansert migrering i en svært tøff bransje).

Timesbasert konsulenttjenester

Her tar byråer og konsulenter normalt fra 900 – 3.000 kroner timen.

Fastpris – per tjeneste levert

Virksomheter som bare tester farvannet i SEO, velger vanligvis en avtaletjeneste som inngangspunkt. Typiske avtaletjenester inkluderer ting som SEO copywriting. Kan være priset per ord eller per artikkel på X-antall ord, revisjon av nettsideinnhold og SEO-analyse (5.000 – 100.000), analyse av backlinker (5.000- 75.000) og mye mer.

Hva bør du gjøre når du budsjetterer for SEO?

Kostnadene for SEO varierer avhengig av omfanget av prosjektet ditt. Imidlertid er det et par ting du må vurdere når du skal undersøke kostnadene ved SEO. Hva er en rimelig SEO-tjenestesats? Hvilke aktører finnes der ute? Gjør et Googlesøk på «SEO» eller «søkemotoroptimalisering» og dann deg et bilde – når du sammenligner leverandører, firmaer eller byråer.

SEO-priser er ulike overalt, så å lære hva de reflekterer og hvordan de kan påvirke virksomheten din er avgjørende for å gjøre det beste valget for bedriften din. Prosessen bak en sterk SEO-kampanje inkluderer utallige metoder og strategier, og SEO bør kontinuerlig foredles, for å møte søkemotorenes algoritmeoppdateringer.

Søkemotoroptimalisering er et maraton og ikke en sprint

Det er også viktig å huske at uansett hvilken plan eller byrå du velger, tar SEO tid – du vil ikke se resultater over natten. Det tar ikke nødvendigvis flere år, om man gjør jobben riktig og kjenner kunden og markedet. Men ha i tankene at å jobbe med organisk søk, ikke gir resultater over natten. Når det er sagt, er SEO ekstremt verdifullt, og det vil posisjonere bedriften din for langsiktig vekst. Når du jobber med selskaper som s360 og SEO, så kan du være trygg på å få gode resultater. 

Som nevnt tidligere, så ønsker vi, og de fleste som hjelper til med søkemotoroptimalisering, å jobbe med kundene våre over tid. Det får vi ikke, om vi ikke leverer som avtalt. Våre 30 største kunder har i snitt økt topplinjen sin med 76% og bunnlinjen med 34%. Å gi en pris her og nå, for din bedrift, er ikke mulig, uten å lure deg. Men med informasjonen over så bør det gi deg et bilde av hvor din bedrifts budsjett bør være i 2024.

Krev et proaktivt byrå og ikke “one size fits all”

Du vil sikre at SEO-selskapet du samarbeider med er villig til å tilpasse seg de hyppige endringene søkemotorene gjør i algoritmen sin. Krev at byrået tar en proaktiv og fremtidsrettet tilnærming til beste SEO-praksis. Vær klar på hva målene dine på nett er, og hva som er viktig for deg.

Unngå selskaper som tilbyr en pakke med “one size fits all”, og pass på selskaper med høye fastpriser på søkemotoroptimaliseringstjenester. Vi vet at din bedrift har unike behov, og det er grunnen til at s360 tilbyr flere ulike strategier og tjenester, som skal svare til målene du har. Vi kan også skreddersy 100%, om vi ikke har et oppsett som passer til dine utfordringer og mål.

s360 har jobbet med SEO strategi i over 10 år og har noen av de fremste ekspertene i markedet med på laget. Vi har både vunnet og vært nominert til prestisjefylte priser for vårt arbeid. Vi har også svært dyktige innholdsprodusenter, designere og teknisk kompetente rådgivere. Med vår erfaring og våre SEO-spesialister, har vi en systematisk tilnærming til SEO-strategier og dermed budsjettering. 

Vi er eksperter når det gjelder søk, så som Google Premier Partner vet vi hvor mye som skal til for å få en vellykket kampanje. Vi vet også at om du ikke går i pluss på det vi gjør, så velger du noen andre. Ikke minst er våre SEO-kunder trofaste og svært fornøyde. s360 er 300+ digitale spesialister i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Nederland og Storbritannia.

Vil du vite mer om hvordan s360 kan hjelpe din bedrift?

Vi jobber med SEO for kunder i en rekke bransjer og har lang erfaring, og stor faglig tyngde. Vi kan levere innhold og optimalisering, strategi, performance og utvikling som sikrer en helhet, også for våre internasjonale kunder. Vi sikrer dermed organisk og betalt vekst for lokale, nasjonale og internasjonale kunder.

Kontakt oss i dag ved å bruke skjemaet her, og snakk med en rådgiver om veien videre. Eller ring oss på 69 87 71 77.

Vi ser frem til å snakke med deg!

Nyhetsbrev

Ikke gå glipp av digitale nyheter

Bli med på vår månedlige s360-post for å få bransjenyheter innen digital markedsføring, teknologi og data. Vi legger mye arbeid i nyhetsbrevet vårt for å gi deg verdifull og praktisk innsikt.
Woman in armchair