[wpml_language_selector_widget]

Forstå virkningen av COVID-19 på netthandel i Danmark

mai 6, 2020
Est. 0 minutes

Forstå virkningen av COVID-19 på netthandel i Danmark

Denne analysen gir dyptgående kunnskap om hvordan danske nettforhandlere påvirkes av krisen og hvordan de tilpasser seg til den nye virkeligheten.

Pressekonferanser med den danske statsministeren er blitt markert på diagrammene for å fremheve den direkte virkningen på dansk netthandel.

  • Den første pressekonferansen i Danmark ble holdt onsdag 11. mars. Statsministeren erklærte en nasjonal nedstengning fra og med mandag påfølgende uke.
  • Den andre pressekonferansen fant sted fredag 13. mars. Her kunngjorde statsministeren at Danmarks grenser skulle stenges.
  • Den tredje pressekonferansen fant sted mandag 23. mars. Statsministeren kunngjorde at det nå var ulovlig for mer enn 10 personer å samles, og at nedstengningen ville bli utvidet i to uker til, frem til 13. april.
  • Den fjerde pressekonferansen ble avholdt mandag 30. mars. Statsministeren kunngjorde at dersom den positive kurven fortsatte gjennom påske, ville regjeringen langsomt begynne å gjenåpne landet.
  • Den femte pressekonferansen fant sted mandag 6. april. Her introduserte statsministeren planen om en forsiktig gjenåpning av Danmark etter påske.

Besøk

Hvis vi ser på perioden fra 1. februar 2020 til dagen før statsministerens første pressekonferanse (11. mars), var antallet besøk i danske nettbutikker stabilt og lå høyere enn i fjor, med en gjennomsnittlig økning på 16 % gjennom perioden. I begynnelsen av 2020 opplevde dansk netthandel en betydelig organisk vekst, men etter statsministerens første pressekonferanse skjedde det en eksplosiv vekst i besøkstallet, som nå ligger 65 % høyere enn tallet for fjoråret.

Konverteringsrate

Forbrukerens reise fra interesse for varen til kjøp er blitt betraktelig kortere siden den første pressekonferansen. Denne konklusjonen kan man trekke ved å se på konverteringsraten. Konverteringsraten er et uttrykk for andelen av besøkende som foretar et kjøp når de besøker en nettbutikk.

Online-kjøp

Hvis vi ser på perioden fra 1. februar til 10. mars 2020, ser vi at antallet bestillinger lagt inn hos danske netthandelsselskaper generelt sett ligger betydelig høyere enn antallet ordrer i fjor (Gjennomsnitt 19 %).

Etter den første pressekonferansen mer enn doblet antallet online-bestillinger seg sammenlignet med samme periode i fjor, som følge av en kombinasjon av flere besøkende og en økt villighet til å foreta kjøp blant forbrukere.

Kostnad per klikk

Mange av de fysiske butikkene har mistet kundegrunnlaget sitt og omsetningen, men når det dreier seg om nettbutikker, er situasjonen den stikk motsatte. Det er nå mye mer sannsynlig at dansker handler på nett, og det resulterte i en 10 % økning i kostnad per klikk-priser etter den første pressekonferansen, da landet ble stengt ned. Netthandelsselskaper er villige til å betale en høyere pris per klikk enn før, på grunn av en høyere konverteringsrate og et større antall besøk.

Likevel har vi merket oss at den samlede trenden heller mot lavere kostnad per klikk, noe som kan bety at konkurransen er lavere og at flere netthandelsselskaper reduserer annonseutgiftene sine.

Varebeholdning

Diagrammet viser utviklingen av varebeholdningen siden 15. januar 2020 (Indeks 100). Generelt sett ligger danske nettbutikker fremdeles over indeks 90 sammenlignet med januar. Likevel har det høye antallet ordrer som ble gjort i ukene etter 11. mars, ikke overraskende satt sitt preg på mengden av produkter på lager hos danske nettbutikker. Virkningene av den globale pandemien kan føre til at logistikkjeden blir satt under press. Spesielt siden mange produkter produseres i Asia. Diagrammet oppdateres daglig.

Få en referanseanalyse

Ønsker du å sammenligne dine resultater med referansetall fra denne analysen? Da kan du sende en e-post til Kasper Mathiesen, Manager, Business Development: [email protected] or call +45 2093 3013.

About the data

Dataene bak følgende diagrammer stammer fra mer enn 40 danske netthandelsselskaper. Dataene er normalisert, noe som betyr at selskapene vektlegges likt. Diagrammet viser indekstall og dermed utviklingen i prosenttallet for en rekke mål sammenlignet med samme dato i fjor (2019). Dataene er blitt korrigert for ukedager, det vil si at data fra en mandag i fjor sammenlignes med data for en mandag i år. Diagrammene oppdateres daglig.

Nyhetsbrev

Ikke gå glipp av digitale nyheter

Bli med på vår månedlige s360-post for å få bransjenyheter innen digital markedsføring, teknologi og data. Vi legger mye arbeid i nyhetsbrevet vårt for å gi deg verdifull og praktisk innsikt.


Woman in armchair