[wpml_language_selector_widget]

s360:n Share of Search -tutkimus (2023): 105 brändiä ja 12 kategoriaa

s360:n 105 brändiä ja 12 kategoriaa kattava tutkimus osoittaa, miten brändin osuus oman kategoriansa hauista on vahva indikaattori tulevasta liikevaihdosta.
November 28, 2023
Est. 1 minute

Miten mittaat brändisi tunnettuutta?

Tutkimuksemme tuloksien perusteella brändien kannattaa pelkän markkinaosuuden lisäksi suunnata huomionsa Share of Search -mittariin. Share of Searchin avulla brändit saavat kattavamman kuvan omasta sijoittumisestaan suhteessa kilpailijabrändeihin. 

Markkinoijilla on ollut käytössään tapoja mitata brändin tunnettuutta sekä mainonnan vaikuttavuutta. Valitettavasti spontaanin ja autetun tunnettuuden mittaamisen käytetyt kyselyt sekä luottamus niiden tuloksiin jättävät paljon toivomisen varaa. Lisäksi kyseiset mittarit vaativat katsomista ajassa taaksepäin tulevaisuuteen suuntaamisen sijaan. Tässä Share of Search astuu kuvaan vaihtoehtona perinteisille brändin mittareille.

Haluatko sparrata tehokkaista työkaluista, joilla rakennat bränditunnettuutta digitaalisten kanavien kautta? Ota yhteyttä ja lataa koko tutkimuksemme.


Mikä on Share of Search?

Share of Search (SoS) kuvaa brändin osuutta oman kategoriansa hauista. Sen on osoitettu korreloivan brändin markkinaosuuden (Share of Market, SoM) kanssa, joka puolestaan mittaa brändin liikevaihtoa suhteessa koko kategoriaan.

Sen lisäksi, että SoS ja SoM mittaavat eri asioita, niiden perusteella voidaan tarkastella brändin sijoittumista suhteessa sen kilpailijoihin eri tavoin. Siinä missä SoM antaa kuvan brändin menestyksestä verrattuna menneeseen, SoS ennakoi vahvasti tulevaa menestystä. Osuuden hauista ollessa suuri, voidaan brändin liikevaihdon odottaa kasvavan tulevaisuudessa.

Miten Share of Search eli osuus hauista lasketaan? Jotta saadaan selville brändin hakuosuus omassa kategoriassaan, verrataan sen saamien hakujen määrää koko kategorian hakuihin. Toisin sanoen: Share of Search = (Brändin haut / Kategorian haut yhteensä) * 100

Hakuosuuden selvittämiseksi voidaan hyödyntää esimerkiksi julkisesti saatavilla olevaa Google Trends -dataa. 

Share of Search -tutkimus Suomessa 2023

Tutkiaksemme Suomessa toimivien brändien hakuosuutta eri kategorioissa sekä Share of Searchin vaikutusta brändien markkinaosuuteen, valitsimme tarkasteluun yhteensä 105 brändiä 12:sta kategoriassa. Tutkimuksessa käytettiin dataa viiden vuoden ajalta, mikä mahdollistaa ajallisen vertailun sekä osuuksien kehityksen tarkastelun.

Tutkimuksessa mukana olleet kategoriat:

 • Kirjakaupat
 • Vaatekaupat
 • Kuluttajaelektroniikka
 • Tavaratalot
 • Sähkö
 • Kalusteet
 • Hotellit
 • Supermarketit
 • Matkatoimistot
 • FMCG
 • Matkustaminen ja majoitus
 • Kauppaketjut

Brändien markkinaosuus perustui Asiakastiedon dataan vuosilta 2018-2022. Share of Search perustuu Google Trends -dataan samalta ajanjaksolta.

Tutkimuksessa käytetyt brändit

Valjasta Share of Search osaksi markkinointiasi

Yksinkertaisimmillaan Share of Search antaa mahdollisuuden kurkistaa kuluttajien pään sisälle ja selvittää, mitkä brändit heitä kiinnostavat. Lisäksi SoS auttaa hahmottamaan, miten brändisi sijoittuu verrattuna muihin kategorian kilpailijoihin. Nykytilanteen valottamisen lisäksi osuus hauista kertoo paljon muutakin.

Hakujen osuus on merkittävä mittari Suomessa toimiville brändeille kategoriasta riippumatta, minkä lisäksi suurempi Share of Search on vahva mittari brändin tulevasta liikevaihdon kasvusta. Vaikka korrelaatio on tietyissä kategorioissa huomattavasti selkeämpi kuin toisissa, ovat tutkimuksemme tulokset yleistettävissä myös kategorioihin, joissa brändin toimiala on määritelty löyhemmin, esimerkiksi kauppaketjujen tapauksessa.

Lataa s360:n Share of Search -tutkimus 

Kiinnostuitko oman Brand Search of Search -seurannan aktivoinnista? Ota yhteyttä ja lataa Suomen Share of Search -tutkimus kokonaisuudessaan.


Share of Search antaa arvokasta tietoa markkinointisi vaikuttavuudesta kilpailijoihin verrattuna.
Hermanni Nurila, Managing Partner, s360 Finland
Hermanni profile image
Woman in armchair